Какъв трява да бъде един град? Визия за зелен град.

posted in: Uncategorized | 1

Какъв трябва да бъде един град? За да сме в състояние да направим каквото и да било градоустройствено планиране, първо трябва да си отговорим на този въпрос. Екологията, физиката и другите естествени науки доказват, че всичко е свързано, така че … Continued