Кратки примери за зелена политика. Изоставени сгради и имоти.

posted in: Uncategorized | 0

На какво сме свидетели днес, на огромно строителство което много често претоварва инфраструктурата в градовете ни, огромно количество празни стари и нови сгради или неизползвани имоти в сгради и същевременно много хора които са бездомни и нямат къде да живеят или им е непосилно да плащат. За построяването на тези сгради са хвърлени доста ресурси и са унищожени екологични ниши, освободени са токсини и вредни емисии в околната среда и накрая нищо. По-добре е тези сгради да се използват от колкото да стоят празни с което да се намали и нуждата от построяване на нови както и бедността в населеното място а и да подпомогнат устойчивостта. За това трябва да има такива политики които след известно време на неизползван имот граждани да имат право да го използват за жилищни цели, културно, просветна и социална дейност или с екологични цели включително и отглеждане на храни. Ако има закони които го допускат и да са такива, че ако собственика прояви претенции за имота трябва да изчака година и половина населилите се да намерят друго място и да им плати всички ремонти и подобрения които са направили, изоставените сгради ще са много по-малко, ще се строи само когато има възможност за стопанисване и грижа, както и ползването за жилища и други не търговски дейности ще е много облекчено. Наемите и цените на имотите ще са много по-реалистични. Така социалните и екологичните ефекти биха били много по-добри в сравнение с настоящото статукво. Използването на ресурси много по премерено, както и начина по който се ползва земята.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *