Кратки примери за зелена политика. Обществени услуги и поръчки.

posted in: Uncategorized | 0

Най-логичното е обществените услуги да се управляват от обществото със стремеж да се базират на максимална независимост. Обществените услуги не би трябвало да водят до печалба защото очевидно когато това се случва се случва на наш гръб. Естествено трябва да има специалисти които се занимават с конкретната работа, но цялата документация трябва да е напълно достъпна за всеки един гражданин. Освен това гражданите трябва да са тези които взимат решенията. Ролята на експертите в една подобна система е изключително важна защото те трябва да предлагат различни решения и да осведомяват гражданското общество какви са плюсовете и минусите от всяко решение. Това не означава, че други експерти които не са избрани за конкретната работа не могат да правят същото и техният глас трябва да бъде чут. След това експертите които са избрани за изпълнението на решенията се занимават с това тези решения да се реализират качествено. Контролът на изпълнението през цялото време на също се извършва от граждани и експерти които имат желание да извършват тази дейност. Финансовите въпроси също трябва да са под постоянен контрол на обществото. Има много примери когато гражданите са допуснати да избират и влияят върху тези решения да намаляват цената чувствително на даден проект. За да се случи това общността трябва да е реално информирана. Много често оправданието на институциите е, че няма как да информират по-добре от това което сега правят. Всъщност за всеки проект за обществена поръчка населението може да бъде достатъчно добре информирано като въпросната поръчка се обявява на ключови места като пазари, спирки, гари, магазини и т.н. места които всекидневно се посещават, както и да има такава услуга да се изпращат по електронната поща на хората които са се абонирали. Независимостта от изкопаеми горива и изобщо енергийна, водна, хранителна трябва да се поощряват с всевъзможни механизми. Въпросът с независимостта дори по този начин би дошъл и естествено. Например ако знаем колко средства изхарчва градския транспорт за дизела на автобусите и колко струва електрическия транспорт най-вероятно хората биха предпочели втория като по-евтин и като поддръжка и като експлоатация. Такива неща биха дали усещането на живущите в конкретно населеното място да го припознаят като например „нашия град, село, квартал“. В бъдеще би могло да се стигне и до по-сериозни решения като използването на дъждовна вода за част от нуждите на населеното място и домакинствата с което ще се намали обезводняването на реките и снижаването на нивата на подпочвените води. Може да се стигне до по-добри енергийни решения които да доведат до по-висока степен на енергийна независимост на домакинствата и селището като цяло. Изобщо може да се стигне до това населените места да са много по-независими от много гледни точки и животът в тях да е по-сигурен, жизнерадостен, евтин и спокоен.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *