Кратки примери за зелена политика. Работно време

posted in: Uncategorized | 0

В света продължава да се увеличава автоматизацията и механизацията на производствата. Това по принцип би трябвало да е добре. Да живеем по-леко и по-сигурно. Но не се получава така просто компаниите освобождават работниците и служителите си за да печелят повече. Този въпрос може да се регулира с хоризонтални практики, но по този въпрос го оставям за някой от следващите пъти. Спомената автоматизация и механизация в комбинация с глобализацията оставя много хора безработни. Това само по себе си води освен до хуманни проблеми като не сигурност на животът, обедняване, престъпност и много други, но вреди особено много на демокрацията. Освен това води до това, че заплатите падат, заетостта пада а работното време се увеличава в много сектори а стреса от оставане без работа се увеличава във всички сектори. Увеличеното работно време води до повече консумация, ето един цитат от „Състоянието на планетата“2010 от глава „Устойчиво работно време за всички“ „Проучване на Центъра за икономически и политически изследвания установява, че ако САЩ възприемат западноевропейските модели на използване на времето, тяхното потребление на енергия може да намалее 20 процента, дори без да се променят технологиите.“. Другата страна е фактът, че 10 % от богатите държат 85 % от ресурсите на земята и вероятно такъв им е горе долу и екологичния отпечатък. Бедността от своя страна не позволява постигането на устойчив начин на живот, съответно бедните с мащаба си посягат на природата. Хуманното е по света да няма бедност, но да се върна на въпроса с работното време. Ако работим на половината от настоящата официална работна седмица вместо 40 часа 20 означава, че безработицата ще е поне на половина. Поне на половина ще се намали и хроничната несигурност живот в доходите. За България сега официално е 49%. Когато хората имат сигурни доходи и повече свободно време могат да извършат много работи които не влизат във финансовите баланси. Например родителите ще обръщат много повече внимание на децата си, изключително важна работа, която не се проявява директно в отчета за брутен вътрешен продукт. Тогава и гражданската активност ще се увеличи като се започне от градинката пред блока до следене на дейността на общината, парламент, правителство и т.н. Затова е много важно законодателството да е такова, че да предполага по-малко работно време като стимулира не само работещите а и работодателите да въвеждат такова. Това естествено да не води до пенсиониране на 140 години а според желание на работещия между 55 и 65 години, като пенсиите трябва да са такива, че да стимулират пенсиониране. Данъците трябва да са по-ниски при наемане на повече хора спрямо работни часове или както се използва в мениджмънта човекочасове. По-краткото работно време увеличава ефективността на труда и намалява трудовите злополуки. Изобщо имаме нужда от по-кратко работно време и достоен живот. Ето още един цитат от същото глава на същото „Състояние на планетата“ „Растящ брой изследвания показват, че по-големите доходи оказват огромно благоприятно влияние върху хората в бедност. Но след като бъдат достигнати доходите на средната класа, допълнителното благосъстояние от увеличени приходи е изненадващо ограничено.“. Това трябва да е целта на една зелена политика, сигурни доходи за всички човешки нужди и нещо в повече и много повече свободно време от сегашното. Почти всички екологичните технологии са повече трудоемки от колкото ресурсоемки. Повече свободно време ще позволи например да си направите къщата от естествени материали с помощта на приятели. Примерите са много от готвенето до направата на какво ли не водещо до по-устойчив и здравословен начин на живот. Затова е нормално групи поддържащи зелена политика да застъпват намаляване на работното време.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *