Кратки примери за зелена политика. Производство на храни

posted in: Uncategorized | 0

Сега в настоящия глобален свят повечето стоки изминават хиляди километри на базата на разрушаване на природата и социални неравенства в различните части на света. За стоки които могат да бъдат произведени в региона данъчната или таксова политика е редно да е такава, че например екологична продукция отгледана и произведена до 100 км е освободена от данъци и с увеличаване на километрите на всяка стотица данъка се увеличава, като например от 500 км нататък започва да се увеличава рязко. Това изисква известна гъвкавост защото ако в някакъв регион не е добър за праскови например се взимат от по далече без или с ниски такси. Производствата с които използват вредни за околната среда и човека химикали съответно плащат по-високи данъци. Ако се обърне настоящата логика и сертификати не трябва да изкарват биопроизводителите или техните разноски се поемат от данъците а съответно се изискват на производствата използващи вредни химикали или храни за животни. Самата продукция върви със публичен сертификат в който е описано колко от какво е използвано, в кои промеждутъци от време, данни за продукцията от лабораторията и т.н. Цялата тази да бъде описана на етикета или на достъпно място, например до самата продукция в магазина или пазара и на място в интернет. Това би предпазило локалните производители и би ги стимулирало да преминат към устойчиви практики. Би било добре да има безплатни обучения за тях и бюлетин в който да се обменя опит за добри практики който също да е публичен. Общините могат да им предоставят устроено място във всеки квартал и град за фермерски пазари които да използват безплатно за местно произведена до 100 км екологична продукция. Това ще облекчи и животът на потребителите, които освен че ще бъдат добре информирани, ще имат достъп до много по-качествена и евтина продукция от колкото в настоящето. Разбира се много по-малко горива ще бъдат изгорени за съответната продукция и като цяло екологичния отпечатък ще ни намалее драстично. Трудовата заетостта ще се увеличи защото екологичното земеделие иска повече човешки грижи а и много повече ще е необходим селскостопанския производител от колкото сега когато картофите например се внасят от хиляди километри.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *