Кратки примери за зелена политика. Горска данъчна политика

posted in: Uncategorized | 0

Данъчната политика относно горите и в голяма степен принципно природни ресурси би трябвало да бъдат с много високи данъци когато се изнасят като суровина. Това ще рече когато се изнасят дървени трупи данъците да са толкова високи, че да няма никаква финансова изгода от това упражнение и не само това а да излиза на пълна загуба. Съответно колкото по-качествен продукт толкова по-ниски данъци. Тези данъци могат да бъдат въведени и на общинско равнище. Съответно общините или държавата пък да подпомагат такива инициативи. Колкото самото производство е по-енергийно и водно ефективно с по-малко използване на токсични материали да са още по-ниски данъците като общините или държавата подкрепят от появата до устойчива работа на подобни дружества. Колкото са по-хоризонтални и равнопоставени практиките във фирмата, също да са толкова по-ниски данъците. Може да влезе в този модел и устойчивостта и трайността на готовия продукт в тези сметки. Тогава настоящата сеч не би съществувала в тези размери а тя би била в много по-малка. От друга страна за добрата обработка на дървесината ще са необходими много повече хора съответно ще има поминък за много повече хора а не както сега по веригата като обикновени изпълнители да има едни секачи и едни превозвачи (в случая изключвам мутрите в този бизнес защото извинете ме но тях не мога да ги възприема точно като работещи). За самото определяне на на това как се секат горите са необходими не само облекчение на устойчиви практики и такси глоби и много документация за не устойчиви както и залагане на средства за възстановяване, но и демократизиране на процеса, тоест информиране предварително и допускане на граждански контрол върху планирането и изпълнението.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *