Енергия и работно време.

posted in: Uncategorized | 0

На пръв поглед няма никаква връзка, но както всичко е свързано и това е. С всички положителни ефекти на по-краткото работно време, като подобряване на качеството, трудоспособността, намаляване на трудовите злополуки, повече време със семействата, повече грижи за себе си, занимания с хобита, гражданска активност и т.н. и т.н., така и е установено, че хората започват да консумират по-малко, което води до всички ресурсни и енергийни последствия. Първият момент е намаляването на стреса и преумората които водят до по-голяма консумация (на храни, на енергия, на опаковки и така нататък). Самата намалена консумация води до намаляване на енергията, която е необходима. В състоянието на планетата 2010 „Преобразяване на културата. От потребителство към устойчивост“ се дава пример как от началото на 70-те години производителността на труда почти се е удвоила, а работната седмица продължава да е от 40 часа. Ако американците можеха да се възползват от тази производителност за забогатяване на лично време те днес биха работили 20 часа седмично. Изследванията показват недвусмислено, че повечето работно време води до по-голям екологичен отпечатък. Проучване на центъра за икономически и политически изследвания в САЩ установява, че ако американците възприемат западноевропейските модели на използване на времето, дори без промяна на технологиите, потреблението на енергия ще намалее с 20%. Но се случва това, че работното време дори се увеличава а заплатите падат и безработицата се увеличава.

Днес в условията на глобална и силно ресурсоемка икономика пропастта се увеличава и все повече хора остават излишни в зоната на лишенията. Погледнато дори, като възможност, тези хора да имат по-уютни и ефективни домове, няма как да се случи поради тяхната бедност, съответно техните домове ще изразходват повече ресурси, много често по вреден начин. Хората, които имат поминък също не са в сигурно положение и те всеки момент могат да бъдат изхвърлени от работа и да попаднат на същото положение.

При по-малко работно време човек има възможност да изработва много повече неща сам или с близки и приятели, като се започне от приготвянето храната построяване и ремонтиране на къща в която живее. Тогава може да си позволи по-малко ресурсоемки и по-трудоемки материали като естествените материали. Естествените материали сами по себе си са много по-малко ресурсоемки. Ако правите къща от глина, слама, камък и дърво използвате ресурси, които са без особена преработка като например тежките термични обработки, чрез които се създават бетона, стоманата, гипса, керамиката, пластмасата и т.н. С повече време можете да направите къща и от криви дървета. Има още много примери че самата система може да стане по-всеядна и по-екологично устойчива само ако имаме повече време да отделим на различните неща.

Сега масово се работи от 8 до 5 а често и повече, има голяма безработица и огромно експлоатиране на природните и човешките ресурси. Може работното време, поради високата ефективност на труда, да е значително по-малко, като часове на човек, Максимума който препоръчват учени след техните изследванията е 6 часов работен ден и 4 дневна работна седмица. Същевременно според спецификата на дейността и необходимостите може да обхваща целия ден, а когато е нужно или ще доведе до по-висока ефективност и нощем. Тоест ако хората започват дневната работа от 6 сутринта до 2 следобед пиковите часове ще бъдат избегнати. По време на тези часове градската инфраструктура е много претоварена и се изразходват много излишно гориво, време и нерви за придвижване. Така биха намалели още енергийни разходи. Дейности, които позволяват работа от къщи, допълнително биха намалили разходите на енергия и напрежението ако бъде позволено на тези хора да работят от домовете си, когато имат възможност и желание, а не само от офиса, както е основно сега.

По-краткото работно време може да доведе до големи екологични и социални ефекти. Затова устойчивия модел е пряко свързан с него.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *