Отпадъците.

posted in: Uncategorized | 0

Днес, в тази икономическа система, пазара определя цената включително цената на животът ни. Възприемаме за нормално да прахосваме ресурси стига това да води до печалба (за кого?). Един от най-показателните синдроми за това са отпадъците. Какво ще се случи обаче ако приемем принципите на екосистемите тоест, биоразнообразие, ефективно използване на местните ресурси, безотпадни технологии и добавим и хуманните независимост и споделяне животът ни ще е устроен по съвсем друг начин ще тежим по-малко на природата и самите ние ще имаме по-лек и смислен живот.

Най-доброто енергийно, а и от всякаква гледна точка, решение с отпадъците, което е и най-близко до ума, е да няма отпадъци. Както всъщност е в природата. Екосистемите не създават отпадъци. Всеки отпадък от един организъм е ресурс за друг и така цикълът се затваря – нищо не е излишно. Това може да бъде нашия модел. Въпросът е само да имаме съзнанието и да използваме интелектуалния си потенциал да реализираме тази идея. Да проектираме всичко така, че да няма напълно безполезен остатъчен ресурс, който (както е сега) да депонираме и вечно да ни е заплаха или да вкарваме още ресурс, за да го загубим, като ресурс завинаги като ги горим в инсталации за изгаряне на отпадъци (инсинератори). До преди нефтената ера, преди човечеството, поне по-голямата част от него да се пристрасти към нефта, отпадъците са били нещо съвсем различно стъкло, глина, хартия, дърво, хранителни отпадъци, които са се давали на животните за храна или са се използвали за тор, металът се е претопявал и използвал на ново и т.н. Това което все пак е било някакъв отпадък не е било токсично и е било малко за да повлияе генерално на картината на света. Сега картината е напълно различна, ние започнахме да се давим в собствените си отпадъци в една или друга степен и в един или друг смисъл. А точно сега е времето в което можем да рециклираме всички отпадъци от миналото и ако проектираме предметите си по смислен начин бихме могли да рециклираме всичко и от настоящата си дейност. Като наука и технологии сме напреднали достатъчно да го правим и развитието продължава в тази насока. Освен правилното проектиране е необходима да сепарираме собствените отпадъци и да им намираме приложение ако е възможно още на потребителско ниво и ако това не става да отиват във фабриките където ще бъдат рециклирани. Естествено трябва и да зарежем тази консуматорска култура, която е продукт на капитала, която масово ни кара да си купуваме по два телефона и един телевизор на година и нова кола на няколко години, разбира се това го правят тези, които имат възможност тъжното е, че по-голямата част от останалото население иска да има такъв начин на живот. Хората масово мислят, че това е добре и не си даваме сметка, че всъщност това е от основните неща, които разсипва животът ни.

Всичко споменато до тук има своето икономическо, технологично, социално и екологично измерение. До този модел ни води тази икономика, която поставя пазара и печалбата в основата на нашето общество. Този модел доведе до това предметите да са боклуци за еднократна употреба, машините които използваме да се развалят лесно и да имат кратък живот.

Съответно за начина ни на живот ние харчим страшно много ресурси и енергия. Ако възприемем устойчивостта като модел ще проявим много по-голяма изобретателност в технологиите и в разработките. Всеки който има желание да вниква ще може да се включва в разработките. А енергията и ресурсите, които ще употребяваме ще са много по-малко. Технологиите няма да тровят здравето и животът ни (поне ще е незначително спрямо сега и ще вървят към пълна липса на токсини). Гледките на замърсяване и планините от отпадъци ще са останали в миналото.

В социален аспект неравенствата на тази планета ще намалеят драстично и ще има предпоставка да изчезнат напълно. Бедните страни, които са обречени да са бедни при сегашната икономическа система няма да са бедни а ще са нормални, каквито ще са и настоящите богати. От това ще спрат войните, тероризма и масовите изселвания. Глад няма да съществува и всеки ще има поминък, здравеопазване и образование. Това ще са последиците ако изоставим консуматорската култура и натискът върху ресурсите и екосистемите на планетата в социален аспект. Нашият живот всъщност ще е много по-комфортен от сегашния.

В екологичен аспект природата ще е много по-здрава и съответно ще ни дава много повече от това, което реално ни е необходимо. Запазената природа означава възможност за поминък, наличие на ресурси, здравословна околна среда и още много.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *