Високи и ниски технологии.

posted in: Uncategorized | 0

Днес всички се възхищаваме на новите високи технологии, искаме да имаме джаджи, колите и домовете ни да са високо технологични и едва ли не всеки детайл в тях да е такъв защото е много модерно и удобно. По този начин не обръщаме достатъчно внимание на ниските технологии. Точно те са тези, които всеки който има познания и творчески дух може да създава, усъвършенства и поправя. Висока технология например е да имате автоматика и съоръжения за обезвъздушаване на вашата парна инсталация, ниска е да поставите всичко под такъв наклон че въздушните мехури естествено да преминават цялата инсталация нагоре и това да се случва гравитачно.

По-логично е господстващите технологии да са ниските. Ниските технологии не са никак елементарни. За създаването им така, че да работят оптимално, се изискват много знания и мисъл. Като пример ще дам пасивната (слънчева) архитектура. Сградата се отоплява и охлажда самостоятелно, по-добре е проветрена и прави животът ни по-комфортен. За да се направи това наистина добре, са необходими наблюдения, изследвания и творчески труд. В крайна сметка обаче ставате свидетели на система, която не зависи от ток например и спиранеето на тока (което спира работата на климатиците например) не я притеснява а работи целогодишно без да иска нищо сама по себе си. Като високи технологии можем да определим слънчевите панели на покрива, вятърния генератор, термопомпената инсталация, цялата електронна система за управление на процесите и т.н. на тази същата сграда която вече е правилно проектирана спрямо принципите на пасивната архитектура, но всичко това е допълнителна система за подпомагане на нуждите на този дом. Основното е всичко да се прави така, че възможно по-добре да работи добре и без високи технологии.

Разбира се, високите технологии трябва да се развиват и да подпомагат, но не да се разчита и да ставаме зависими само и единствено на тях. Те се създават по-сложно от технологична гледна точка и имат необходимост от допълнителна енергия и ресурси, съответно екологичния отпечатък при тях е по-голям. Част от ниските технологии могат да бъдат направени така, че да не изискват никаква допълнителна енергия, поправката поддръжката им може да не изисква също много енергия и да не оставя отпадъци още по-малко комплексни отпадъци от сложни сплави и материали, които трудно се рециклират. По този начин се избягват отново голямо използване на ресурси и енергия.

Социалният момент при високите и ниските технологии също е много важен. Ниските технологии, може всеки мислещ и ноблюдаващ света около себе си човек, да ги създаде и приложи. Високите технологии могат да се произвеждат само в специализирани предприятия. Това е и причината да са толкова скъпи (за по-голямата част от населението на планетата непостижими). Ако възприемем устойчивостта, като икономическа концепция, всички ще можем да се възползваме от тях, когато използването им е смислено, защото устойчивостта се базира на хуманни и екологични принципи.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *