Планирането.

posted in: Uncategorized | 0

При устойчив начин на живот планирането е важен и един от основните елементи. Съответно планирането на енергетиката, като част от живота също. На планирането не се обръща нужното внимание днес. Съответно се правят много не осмислени действия без да се погледнат последствията от всички гледни точки. Както казва опростено поговорката „три пъти мери един път режи“, е редно на изследователския и творческия етап да бъде отделено сериозно внимание.
Ще дам елементарен пример. Днес част от проектантски фирмите преминават към триизмерно чертане на сградите, които проектират за да избегнат пресичане на комуникационни пътища като например водопровод, газ, слаботокови кабели, електрическа инсталация и т.н. Има възможност и да се залагат тръби за отворите за комуникациите още преди да бъде излят бетона, при което се избягва последващото пробиване с бормашини. Това е само един частичен малък пример от възможностите на доброто планиране. Логично е нещата да се обсъдят от целия екип и хората които ще използват нещото, което се планира и проектира. Ако вземем за пример сграда, за да може още при проектирането проблемите да бъдат решени оптимално, специалистите, които работят по нея трябва да разбират повече от експлоатацията, на това което проектират, за да могат да го направят по-смислено, удобно и практично (като пример архитект, който готви може да проектира много по-добре удобна кухня). Редно е всичко да е съобразено с нуждите и мнението на хората, които ще я използват, за да се създаде концепция за тази сграда, която ще е най-удобна и най-ефективна във всяко едно отношение. Естествено, трябва да бъде издържана и естетически. На същия принцип, с цялостна концепция, трябва да се проектира всичко: градоустройство, производство, селското стопанство и т.н. и т.н. тоест всички области от живота и съответно да се вземат най-добрите решения за дадено място и регион.
Логично е, че добре огледаните и осмислените от всички гледни точки съоръжения с съобразяване с бъдещето и водещи до повече независимост ще бъдат много по-добри и практични като цяло. А за да бъдат такива ще бъдат базирани на много изследователска и творческа дейност. Ако нещо се прави на такива принципи, може би за голяма част от нас в настоящето ще е шедьовър.
В технологичен аспект всички съоръжения ще бъдат много добре осмислени и съчетани като едно решение ще е решение на няколко проблема.
Натискът върху природните екосистеми ще е много по-малък, ще взимаме по-малко вода от природните екосистеми, ще замърсяваме и обезлесяваме много по-малко. В сравнение със сега нещата ще са несравними.
В социално отношение освен, че ще ни е по-евтин и лесен животът и комфортът на живот като цяло ще е много по-висок и спокоен, всеки специалист ще има възможност за реално удовлетворение от работата си.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *