Свободното разпространяване на знания и енергетика.

posted in: Uncategorized | 0

В днешно време, когато всяко нещо се осмисля чрез парите и печалбата а не чрез по-добрия ни начин на живот и ефективността, технологичните ни напредъци са много тромави и бавни. Това се прави под претекст ужким изобретателят да може да си продаде изобретението. Може и да го продаде може и да не успее. Ако го продаде може да бъде заключено в чекмеджето, защото сега няма финансова изгода от него съответно ще бъде забавено или нереализирано. При всички случаи не всеки има достъп до него да го доразвива. Разбира се тези изобретатели и изследователи трябва да получат възнаграждение срещу този си труд, но това може да бъде направено и по друг начин, а не както е сега и съоръженията и технологиите да се развиват много по-бързо. Най-добре би било знанията да се разпространяваха свободно щяха много повече да се прилагат и развиват. Щеше да е напълно възможно местното производство, което щеше да намали екологичния отпечатък и социалните неравенства, вече щяхме да използваме много повече възобновяема енергия, да харчим по-малко енергия, да имаме повече съоръжения за съхраняване на енергия и да сме много по-развити технологично от сега. Настоящото законодателство по авторско право създава възможността да се купуват патенти и да не се въвежда в производство изобретението. Освен, че не дава възможност това изобретение да бъде въведено (защото за някой е неизгодно) и да се възползваме от него, така също не позволява бъдещото му развитие. Може авторското право да бъде ограничено във времето и след това да бъде освобождавано изобретението за общо ползване. Ако авторското право е с давност 5 години например, фирмите ще бързат да закупят патента и да въведат изобретението. Специалистите на фирмата която закупи патента за 5 години ще изчистят грешките, така че след освобождаването на патента тази фирма ще е още най-добрия производители на въпросното съоръжение. Така и изобретателят ще получи своето възнаграждение и фирмата и обществото ще се възползва от изобретението. Настоящото законодателство по авторските права съвсем директно облагодетелства монополистите. Няма как да имате ресурсно и енергийно ефективна система ако е държана от монополисти. Да не говорим за социалните и екологичните проблеми.
Криенето на технологии води до излишно транспортиране на машини и материали на хиляди километри с всичките си негативни екологични последствия. Самите разработчици обикновено получават една заплата и най-много някоя премия, а собствениците обират печалбата за сметка на общото екологично (от там всякакво) здраве.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *