Транспортът.

posted in: Uncategorized | 0

(Това е транспортната част от енергийната коцепция, но вероятно и тя ще претърпи промени. Ще се радвам да коментирате за да стане по-добре.)

Едно от нещата, които са много важни е да осъзнаем за какво реално ни е необходим транспорта, как е организиран, какви са неговите локални и глобални последствия, какъв е правилния начин да се използва и какъв трябва да бъде. За това трябва да търсим оптималния устойчив начин за транспортиране, в технологичен, социален и екологичен смисъл.
На транспортът в момента са пада един от най-големите дялове от изпускането на въглероден двуокис. Също е и от първенците във азотните, серните окиси и замърсяването изобщо. Транспортът изразходва изключително много енергия. Дори при настоящия начин на живот би могъл да изразходва значително по-малко количество енергия а при устойчива концепция количествата ще бъдат несравними. В технически смисъл на думата и в момента превозните средства могат да бъдат съоръжени с всякакви устройства за намаляване на енергийните разходи или да са друг вид. Като пример: ако колите, автобусите и камионите имат съоръжения, които да запазват енергията на превозното средство при спиране, каквито съоръжения са вече измислени на електрически, механичен, хидравличен и пневматичен принцип, горивото което изхарчват ще е много по-малко, ако освен това, когато е възможно се придвижват на ток (както се правят част от хибридите) разходът още ще намалее. Друг момент е, че когато имате удобен, бърз и поносим за всички, като цена транспорт, като например евтин влак или за придвижване в града безплатен или евтин градски транспорт, енергийните разходи за тези придвижвания ще са много по-ниски, ако добавим и велосипедния и пешеходния транспорт картината напълно се променя.
Сега пътуването на далечни разстояния е лукс в голяма степен за привилегировани. Използва се и от много работници, които често са принудени да работят далеч от дома си и близките. Това е поради факта, че в този свят има бедни и богати, съответно много евтина работна ръка. Ако разликата в стандарта на хората е малка а тези които имат специфичен начин на живот да имат възможността да живеят по най-добрия за техните виждания начин (например общностите, които живеят по начина по който са живеели предците им), нямаше безработица и бедност, когато отидете да работите на друго място хората ще ви възприемат, като желаещ да се запознаете с тяхната култура, отишъл заради някаква конкретна интересна работа, авантюрист или просто като човек търсещ разнообразие и отношението към вас би било друго. Не както сега като бедняк от втория или третия свят или привилегирования чужденец от богатата страна. Големия дял от транспорта обаче не се пада на хората а на товарите. Това не е нещо, което виждаме постоянно, но е нещо, с което живеем постоянно. Ние не си даваме сметка, какви ресурси се изсипват за този колосален превоз на товарите. Не си даваме сметка, че този невъобразим превоз на товари е едно от следствията от несправедливостта в този свят. И ако някога, когато ресурсите са били ограничени и хората са си произвеждали всичко необходимо за животът им сами а са превозвали и търгували само неща до които са нямали достъп, сега се превозват на хиляди километри неща, които можете да отгледате или произведете в двора и у дома. Ако разгледаме всички негативи на този вид снабдяване ще видим, че картината е огромна и ужасна.
Ако се приеме устойчивостта като модел, производствата ще бъдат предимно местни. Ще се превозват повече хора и по-малко материали и продукти. Голяма част от хората винаги са имали желание да пътуват, да виждат нови места, да се срещат и да опознават. Затова е редно хората да имат възможност да се придвижват свободно, дори когато са бедни (тоест да няма бедни в сегашния смисъл на думата). Товарите трябва да са реално само такива, каквито имат реална нужда от транспорт защото ги няма навсякъде и нямат местен аналог който да ги замени, като дори когато са такива, това не трябва да води до несправедлива търговия, каквато е основно сега (най-показателния пример за несправедлива търговия са бедните задлъжнели, благодарение на лидерите си, държави към международни финансови институции които произвеждат за богатия свят стоки на базата на детски труд, бедност и мизерия). Това означава само по себе си, че енергийните нужди за транспорт ще са несравнимо по-малки от сегашните. За целта е необходимо да се направи добра транспортна концепция, съобразена с енергийните ресурси, с нуждите на хората и практичността в технически, социален и екологичен смисъл. При всички случаи ефективността на транспортните съоръжения ще бъде много по-висока. Сухоземните превозни средства, както споменах по-горе, ще съхраняват по-голямата част от енергията при спиране или намаляване на скоростта (сега я загубват) и съответно тя ще им влиза в работа при ускорение. Вече можеха всички превозни средства да съхраняват механичната енергия при спиране, а когато превозното средство се спуска по дълъг наклон и капацитета на устройството, което запазва механичната енергия се запълни, може да премине към производство на електричество, което да се съхранява в акумулаторите. Ремаркетата също могат да са направени на същите принципи. При железопътния транспорт, всеки един от вагоните може да е снабден със съоръжение за запазване на енергията при спиране. Релсовият транспорт може да бъде добре развит (това дори на места се прави). Влаковете на магнитно възглавница ще са много по-разпространени. Придвижването в града може да е основно базирано на обществения транспорт и велосипедите, като тук ще включа и електрическите велосипеди (в тях има голямо бъдеще), както и електрическите триколки за по-трудноподвижната част от населението или като лекотоварно превозно средство. Пресичането на море или океан може да се случва с екраноплан (транспортно средство приличащо на самолет, летящо ниско над водата, като създава своеобразна въздушна възглавница и разходът му е много по-нисък), катамаран, катамаран с въздушна възглавница, кораб на създаващ въздушна възглавница и т.н. или по друг начин а не със самолет, макар че със сигурност ще има и много по-икономични самолети. Ако е организирана добре транспортната схема, че да можете да стигнете до определен район с влак, ферибот или нещо друго и там да наемете евтино електрически или нормален велосипед или електрически автомобил за да стигнете до конкретното място за което сте се запътили, ще пътувате комфортно, няма да сте изморени и ще можете да си работите или четете нещо по време на пътя с влака.
Това са просто идеи, ако се замислим ще видим, че има начин така да променим и построим начина си на живот, че транспортните проблеми да са достатъчно добре решени за всички нас и да не товарят природата толкова много за да може тя да се възстановява по-бързо от нашия натиск.
Основното е да се въведе най-добрите и смислени начини на транспортиране в контекста на живот в който се мисли за човешкото щастие и здравата природна среда.
В технологичен смисъл ще видим огромно развитие във всяко едно отношение, като се започне от самите превозни средства до концепциите и решенията.
В социален смисъл, придвижването няма да е само за привилегировани или работещи но не наслаждаващи се, а за всеки един от нас.
В екологичен аспект промените ще са много големи. Много от настоящите проблеми ще бъдат оставени в историята. Транспорта няма да оказва такъв натиск върху природните екосистеми и разпространяването на неспецифични бактерии и видове за дадени райони ще намалее драстично.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *