Предложение за приемане на съмнителни от екологична гледна точка нови предприятия

posted in: Uncategorized | 0

В наши дни, когато стартира проект за предприятие, което може да увреди и замърси околната среда и местната общност и природозащитниците са против, ни е вменено, че този който изказва тезата трябва и да я защити. Принципно в науката е … Continued