Излиза, че ние жителите на планетата Земя не искаме да живеем добре!

posted in: Uncategorized | 0

Ще споделя данни от „План Б” на Лестър Браун, които за мен са доста впечатляващи.
Това е препоръчително финансиране, което в момента не съществува, за възстановяване на планетата и съотвенто съществуващия военен бюджет на планетата.

Възтановяване на планетата:
Цели

Основни социални цели финансиране (милиарди долари)
Всеобщо начално образование 12
Ограмотяване на възрастните 4
Програми за училищен обяд в 44 най-бедни страни 6
Подпомагане на деца в предучилищна възраст и
бременни жени в 44 най-бедни страни 4
Репродуктивно здравеопазване и семейно планиране 7
Всеобщи основни здравни грижи 33
Затваряне на пропастта при презервативите 2
Общо 68

Цели за възстановяване на планетата
Презалесяване на земята 6
Защита на повърхностния почвен слой на обработваемите земи 24
Възтановяване на пасищата 9
Стабилизиране на водонсните пластове 10
Възстановяване на риболова 13
Опазване на биологичното разнообразие 31
Общо 93

Всичко общо 161

Военен бюджет

Страна бюджет (милиарди долари)

САЩ 492
Русия 65
Китай 56
Великобритания 49
Япония 45
Франция 40
Германия 30
Саудитска Арабия 19
Индия 19
Италия 18
Всички останали 142

Световни военни разходи 975

Откровенно казано според мен тук става въпрос за официални военни разходи, защото едва ли Русия е само с 65 милиарда а съм чувал и за Индия, че извън военния бюджет още много пари отиват към военните от държавния бюджет. Но тъй или иначе това са данни до които нямаме достъп. Все пак и тези смятам – са достатъчно показателни.

Видяхме каква комедия се разигра в Копенхаген. Уго Чавес беше напълно прав с изказването си „Ако климатът беше банка, щеше да бъде спасен”. Създадоха криза и наляха отново от парите на данъкоплатеца сума пари в банките. А тези които останаха без домове и поминък… хайде да не се изказвам неприлично, макар че към тях се отнесоха доста неприлично и държавните институции и банките.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *