Monthly Archives: September 2017

1 post

Project weather station

Описаното тук устройство е от тип „домашна метео-станция“. Използваният хардуер на устройството е следният: Waveshare 4.3 e-ink екран Arduino Uno Adafruit BME280 комбиниран сензор за температура, налягане и влажност на въздуха DS3231 базиран хардуерен часовник Функционалност час дата температура налягане относително налягане влажност краткосрочна прогноза тенденция на налягането Основните предизвикателства […]