Българите отново най-нещастни в Европа

В новия Happiness report за 2015 България е на 134 място от 158 държави.
След нас са:
Egypt
Yemen
Angola
Mali
Congo
Comoros
Uganda
Senegal
Gabon
Niger
Cambodia
Tanzania
Madagascar
Central African Republic
Chad
Guinea
Ivory Coast
Burkina Faso
Afghanistan
Rwanda
Benin
Syria
Burundi
Togo
Все държави от третия свят, забравени от Бога места и държави с война.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.