Създаване на pdf от множество картинки под Linux

convert *.jpg my_new.pdf
Ако изображенията съдържат интервал трябва да е
convert “*.jpg” my_new.pdf
Страниците се подреждат според имената на файловете, така че имайте предвид следното:
page10 е преди page1, ако искате да са в правилната последователност трябва да сте ги кръстили page01 и page10

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.