Daily Archives: November 12, 2014


Създаване на pdf от множество картинки под Linux

convert *.jpg my_new.pdf
Ако изображенията съдържат интервал трябва да е
convert “*.jpg” my_new.pdf
Страниците се подреждат според имената на файловете, така че имайте предвид следното:
page10 е преди page1, ако искате да са в правилната последователност трябва да сте ги кръстили page01 и page10