Daily Archives: November 12, 2014

1 post

Създаване на pdf от множество картинки под Linux

convert *.jpg my_new.pdf Ако изображенията съдържат интервал трябва да е convert “*.jpg” my_new.pdf Страниците се подреждат според имената на файловете, така че имайте предвид следното: page10 е преди page1, ако искате да са в правилната последователност трябва да сте ги кръстили page01 и page10