fucking reading comprehension

Когато се публикуват някакви статистики как българите са неграмотни, хората веднага казват – еми да, то има мангали, турци и затова. И естествено, циганите, гейовете и бездомните кучета са виновни за умните, прекрасни, талантливи, работливи, гениални българи да тънат в блатото.
Но всъщност изобщо не са ни виновни циганите и турците и другите малцинства за резултатите от тези статистики, защото под грамотност се разбира да можеш да разбираш прочетен текст.
Хайде сега погледнете въпросите и отговорите на студенти 8-и семестър по-долу и ми кажете, дори без да знаете научната област, дали тези отговори могат всъщност да бъдат отговори на тези въпроси?

Парето оптимален ли е векторът z*, даден на фигурата, или не е, и обяснете защо?
Да, защото попада в перото оптималната дъга и най-благоприятната точка.
Коментар: WTF? Какви пера, какви дъги? Сигурно в края на дъгата има еднорози, и от техните крила падат пера… Така ще да е.

Какви са характеристиките и работният порядък на апостериорните методи за решаване на задачите на МО (съгласно класификацията на Hwang и Masud)
Ясни критерий, последователно решаване. Подредено решение.
Коментар: Де го чукаш де се пука. Кое от изброените в отговора неща може да е характеристика, пък камо ли работен порядък?

В какъв тип методи за решаване на задачите на МО може да се използва скаларизиращата задача на Епсилон-ограниченията.
Може да се използват когато ни трябва интерактивност, за да може ЛВР-то да види различни сутуации, и как те се променат спрямо промяната на различните параметри.
Коментар: бла, бла, не зная какво да пиша, бла, бла

В какъв тип методи за решаване на задачите на МО може да се използва скаларизиращата задача на Епсилон-ограниченията?
При конкретни условия и ясни критерий.
Коментар: А сега де? В какъв тип методи – при конкретни условия. Може ли това да е отговор на въпрос от този тип изобщо?

В какъв тип методи за решаване на задачите на МО може да се използва скаларизиращата задача на Епсилон-ограниченията?
минимизира се произволна целева функция, като останалите се считат за ограничения
Коментар: Пак същото. Питаш за типове методи, получаваш отговор за начин на работа

Напишете дефиниция на понятието “парето-оптимален вектор” в пространството на критериите и отговорете на въпроса: къде се намират Парето-оптималните вектори?
Парето оптимален вектор е вектор, който е парето оптимален. В пространството се намират на оптималната функция.
Коментар: Любимото ми. 1=1. Вярно е. Не е като да не е вярно.

Кои са параметрите в скаларизиращата задача на Е-ограниченията (които трябва да бъдат зададени от ЛВР) и какво означават тези параметри?
Минимизира се произволна целева функция , а останалите функции се оставят задават като ограничения.
Коментар: И отново: Въпрос за параметрите на даден тип задача, отговор за действията от алгоритъма по решаването й

Кои са параметрите в скаларизиращата задача на Е-ограниченията (които трябва да бъдат зададени от ЛВР) и какво означават тези параметри?
Основните който трябва да бъдат дефинирани за вземането на решения.
Коментар: Еми основни, разбира се, също така важни и съществени. И най-вече параметрични. Такива са параметрите, дааа

Кои са параметрите в скаларизиращата задача на Е-ограниченията (които трябва да бъдат зададени от ЛВР) и какво означават тези параметри?
Може да се избере едно уравнение за “най-важно” и всички останали да се вкарат като ограничения към него.
Потенциално тежко е за изчисление.
Коментар:Кои са параметрите… Може да се избере

Напишете дефиниция на идеалния вектор:
Идеалния вектор, е недостижим.Сам по себе си, ако той бъде постижим, ще бъде и решение на задачата.Това разбира се не е възможно, поради факта, че целевите функции си противоречат.
Коментар: Напишете дефиниция за автомобил – ами автомобилът, той и с него можеше да ходя на работа, ако не ми беше по-евтино с маршрутка. Да, това е дефиницията.

Напишете дефиниция на идеалния вектор:
Прав, кратен, дискретен и ясен. С ясна посока и крайна величина, която е дискретна.
Коментар: Точно така. не като краставиците. Криви. Нашите вектори са най-прави. Кратни са. Не знам на какво, но са кратни. И дискретни. Каквото и да видят, си мълчат. С ясна посока, визия за бъдещето, с широк хоризонт и високо вдигнато чело!

Кои са параметрите в скаларизиращата задача на претеглената сума на критериите (които трябва да бъдат зададени от ЛВР) и какво означават тези параметри?
Количество на параметри, критери за групиране, означават необходимата информация за вземането на решения.
Коментар: Кои са параметрите – количество на параметри. Така е. Даже може още по-отначало да почнем. Параметрите са параметри, са които са параметризира. Това също е вярно.

Парето оптимален ли е векторът z*, даден на фигурата, или не е, и обяснете защо?
Почти, защото се към оптималната стойност.
Коментар: Честно си признавам, че не зная какво е Почти Парето-Оптимален вектор. Мисля обаче, че може да се направи аналогия с почти умрял и почти бременна.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.