Свят, населен с демони

Прочетох книгата на Карл Сейгън и се почувствах щастлив, че съм успял да си изградя представа за науката и нейното (не)разбиране от хората, което е подобно на един велик популяризатор на науката (разбира се, отчасти благодарение и на него чрез другите му книги по темата) и малко тъжен, че проблемът с неразбирането й е повсеместен. В книгата имаше пример за това как родителите, когато бъдат запитани от децата си за нещо, което изисква елементарни, но липсващи научни познания, реагират по начин, който обезкуражава децата да задават такива въпроси и подтиска вроденото любопитство. Днес прочетох, че във Великобритания стартира сайт, който да помага на родителите да отговарят на подобни въпроси.
А вие знаете ли защо тревата е зелена, Луната кръгла, небето синьо и как се получава дъгата?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

One thought on “Свят, населен с демони”