Mozilla Firefox свалена 100 милиона пъти!


Днес бе премината границата. Ако четете това с друг браузер, можете да се присъедините към множеството фенове на огнената лисица като свалите Firefox от тук.
На печелившите – честито!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.